Rijbewijs D

Als je met een autobus of autocar wil rijden, heb je het rijbewijs categorie D nodig. Een autobus of autocar is een voertuig met meer dan acht plaatsen voor passagiers.

Om met een autobus of autocar met maximum 16 plaatsen te rijden volstaat het rijbewijs categorie D1. De examens voor rijbewijs categorie D1 en D zijn echter dezelfde en bijgevolg geven wij alleen lessen voor rijbewijs categorie D.

Om het rijbewijs D te behalen moet je slagen in zowel theorie- als praktijkexamens.

Bovendien heb je ook een rijbewijs categorie B nodig en moet je ook over een bewijs van geneeskundig onderzoek beschikken.

Je moet wel een keuze maken: heb ik het rijbewijs categorie D nodig met of zonder vakbekwaamheid?

Je zal zien dat je in de meeste gevallen wel het rijbewijs met vakbekwaamheid zal nodig hebben.

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het personenvervoer

Wie moet er voldoen aan de vakbekwaamheid?

Alle bestuurders die professioneel vervoer verrichten met een voertuig dat behoort tot één van de (sub)categorieën van groep D (= categorie D) moeten een vermelding op hun rijbewijs hebben die aantoont dat betrokkene beantwoordt aan de voorschriften betreffende de vakbekwaamheid.

De vakbekwaamheid is NIET van toepassing op bestuurders van:

 • voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur
 • voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming (civiele bescherming), de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde
 • voertuigen die op de weg worden getest in verband met reparaties, technische verbeteringen, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht
 • voertuigen die worden gebruikt bij reddingsoperaties en noodtoestanden
 • voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer voor privédoeleinden
 • voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is

Theorie

Je voorbereiden op het theoretisch examen kan je via zelfstudie ofwel via de rijschool door het volgen van een theoriecursus wegcode en vakbekwaamheid. De theoriecursus wegcode duurt 6 uur en de theorie cursus vakbekwaamheid neemt 8 uur in beslag en worden gegeven in onze vestiging op de Nieuwlandlaan te Aarschot. De data van de lessen kan U hier vinden. Deze lessen worden gegeven door een gebrevetteerde lesgever. Hij zal U wegwijs maken in de wegcode en de basiskwalificatie vakbekwaamheid en U ook aanleren wat defensief rijden met een autobus betekent.

Het theorie examen bestaat uit drie proeven:

 1. 100 meerkeuzevragen (50 over wegcode + 50 over vakbekwaamheid: minimum 40/50 halen per onderdeel
 2. 8 casestudy's (= korte verhaaltjes) waarover 5 meerkeuzevragen gesteld worden per case: minimum 32/40 halen
 3. Mondeling examen bestaande uit 10 vragen (schriftelijke voorbereiding + mondeling verbetering): minimum 80/100 halen

Praktijk

Om op een snelle en vlotte manier je rijbewijs voor de autobus te behalen volg je bij voorkeur een opleiding via de rijschool.

De opleiding voor het behalen van het rijbewijs D met vakbekwaamheid omvat min. 8 uur praktijkles. Tijdens deze opleiding gaan we je niet alleen de examenoefeningen aanleren op ons eigen privaat oefenterrein, maar bereiden we je voor op de praktijkproef voor de basiskwalificatie VAKBEKWAAMHEID en tevens geven we ook voldoende aandacht om met een autobus te rijden op de openbare weg.

Voor het praktijkexamen worden er 2 examenmomenten voorzien:

 1. Tijdens het eerste praktijkexamen leg je de proef af op het privaat terrein + praktijkproef vakbekwaamheid met het voertuig van de rijschool op het examencentrum.
 2. Het tweede praktijkexamen omvat een proef bestaande uit een rit op de openbare weg van ca. 90 min.

Theorie

Je voorbereiden op het theoretisch examen kan je via zelfstudie ofwel via de rijschool door het volgen van een theoriecursus. Deze theoriecursus neemt 6 uur in beslag en wordt gegeven in onze vestiging op de Nieuwlandlaan te Aarschot. De data van de lessen kan U hier vinden. Deze lessen worden gegeven door een gebrevetteerde lesgever. Hij zal U wegwijs maken in de wegcode en U ook aanleren wat defensief rijden betekent.

Praktijk

Om op een snelle en vlotte manier je rijbewijs voor de autobus te behalen volg je bij voorkeur een opleiding via de rijschool.

De opleiding voor het behalen van het rijbewijs D zonder vakbekwaamheid omvat min. 8 uur praktijkles. Tijdens deze opleiding gaan we je niet alleen de examenoefeningen aanleren op ons eigen privaat oefenterrein maar geven we ook voldoende aandacht om met een autobus te rijden op de openbare weg.

Na deze opleiding leg je het examen af met het voertuig van de rijschool op het examencentrum. Het examen omvat een proef op het privaat terrein gevolgd door een rit op de openbare weg van ca. 45 min.

Tarieven

Onderstaand vind je onze tarieven en de tarieven van het examencentrum.

tarieven-web-d.pdfgoca-tarieven.pdf

Deze website gebruikt cookies. Momenteel zijn deze niet toegelaten.

OK, laat maar toe! Nee, bedankt!