Rijbewijs B

De rijopleiding voor het rijbewijs voor de auto kan je ten vroegste aanvatten op de leeftijd van 17 jaar.

Om je rijbewijs categorie B te behalen moet je een theorie- en een praktijkexamen afleggen.

Theorie

Je voorbereiden op het theoretisch examen kan je via zelfstudie ofwel via de rijschool door het volgen van een theoriecursus. Deze theoriecursus neemt 12 uur in beslag. De data van de lessen kan U hier vinden. Deze lessen worden gegeven door een gebrevetteerde lesgever. Hij zal U wegwijs maken in de wegcode en U ook aanleren wat defensief rijden betekent.

Praktijk

Nadat je geslaagd bent voor het theoretisch examen, kan je de praktijkopleiding aanvatten. Je kan hiervoor kiezen tussen een voorlopig rijbewijs met begeleider of zonder begeleider.

Info Ook kan je kiezen of je een lesvoertuig met automaat in plaats van handgeschakeld wil.

Vanaf de leeftijd van 17 jaar kan je een voorlopig rijbewijs met begeleider bekomen: je begeleider heeft ten minste 8 jaar het rijbewijs categorie B en mag tijdens de laatste drie jaar geen verval van het recht tot sturen gehad hebben. Tevens kan je nog een tweede begeleider aanduiden die aan dezelfde voorwaarden voldoet, andere passagiers mag je evenwel niet meenemen.

Als je voor deze scholing kiest kan je steeds een basisopleiding praktijk volgen in onze rijschool van bv. 6 uur praktijkles. Ook is het mogelijk om tussentijds een evaluatieles te volgen, of kan je de manoeuvers extra oefenen met onze lesgevers.

Het voorlopig rijbewijs met begeleider is 36 maanden (= 3 jaar) geldig.

Tijdens de geldigheidsduur van je voorlopig rijbewijs met begeleider, kan je vanaf de leeftijd van 18 jaar een voorlopig rijbewijs bekomen zonder begeleider wanneer je minimum 20 uur praktijklessen gevolgd hebt en bekwaam bent om alleen te rijden.

Als je snel alleen met de wagen wil rijden kies je voor het voorlopig rijbewijs zonder begeleider (kan pas vanaf 18 jaar).

De opleiding omvat een lessenreeks van 20 uur praktijklessen. Na deze opleiding krijg je bij een positieve evaluatie een bekwaamheidsattest waarmee je het voorlopig rijbewijs kan bekomen om alleen te mogen rijden.

Je mag dan de scholing alleen verder zetten, je mag steeds vergezeld worden door persoon die ten minste 8 jaar een rijbewijs categorie B heeft en mag geen verval van het recht tot sturen gekregen hebben tijdens de laatste dire jaar.

Het voorlopig rijbewijs zonder begeleider is 18 maanden (= 1,5 jaar) geldig.

Praktijkexamen

De minimumleeftijd om het praktijkexamen af te leggen is 18 jaar. Tevens moet je minstens 9 maanden je voorlopig rijbewijs hebben.

Opgelet voor opleidingen gestart voor 1 oktober 2017 is dit 3 maanden - referentiedatum = afleveringsdatum van je (eerste) voorlopig rijbewijs.

Je kan het examen ook met de auto van onze rijschool afleggen, in dit geval zorgen wij voor de afspraak op het examencentrum.

Het is ook aangewezen om voor je examen een herhalingsles te voorzien, dan verhoog je je slaagkansen!

Onderdelen van het praktijkexamen:

Opgelet slaag je twee keer niet voor je praktijkexamen, dan ben je verplicht om 6 uur praktijklessen bij een erkende rijschool te volgen.

Tarieven

Onderstaand vind je onze tarieven en de tarieven van het examencentrum.

tarieven-web-b.pdfgoca-tarieven.pdf

Deze website gebruikt cookies. Momenteel zijn deze niet toegelaten.

OK, laat maar toe! Nee, bedankt!