Terugkommoment

Het terugkommoment is het derde luik van de verniewing in de Vlaamse rijopleiding.

Alle kandidaten die na 1 oktober 2017 een nieuw voorlopig rijbewijs behaald hebben moeten deze opleiding volgen.

Dit terugkommoment omvat een vier uur durende opleiding die gevolgd moet worden tussen de 6 en 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs.

Opgelet Ook de kandidaten die na 1 oktober 2017 hun model van voorlopig rijbewijs omgewisseld hebben (van M36 --► M18 of van M18 --► M36) zullen dit terugkommoment moeten volgen.

De kandidaten die voor 1 oktober 2017 hun voorlopig rijbewijs behaald hebben zullen het terugkommoment niet moeten volgen.

Van zodra data bekend zijn, kan je via onderstaande kalender inschrijven voor deze opleiding.

Wie klachten heeft over het terugkommoment (de organisatie, de werking van de rijschool of de lesgevers) kan contact opnemen met het Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid en dit via de site www.mow-contact.be.

Verlenging termijn terugkommoment

  • Als de termijn waarin u het verplichte terugkommoment moet volgen eindigt tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021, dan wordt die termijn verlengd tot en met 30 september 2021. Wie door de eerste lockdown uitstel gekregen heeft tot en met 31 december 2020, krijgt nu dus opnieuw verlengd uitstel.
  • Als u het terugkommoment niet binnen de voorziene termijn volgt, krijgt u een aanmaning. Eindigt die extra termijn tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021? Dan krijgt u tijd tot en met 30 september 2021 om het terugkommoment alsnog te volgen. In dat geval betaalt u wel nog altijd de toeslag (momenteel vastgelegd op 51 euro).

Onze kalender

Deze website gebruikt cookies. Momenteel zijn deze niet toegelaten.

OK, laat maar toe! Nee, bedankt!