C vrachtwagen : VAKBEKWAAMHEID : voor wie?

 

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer.

Wie moet er voldoen aan de vakbekwaamheid?

Alle bestuurders die professioneel vervoer verrichten met een voertuig dat behoort tot één van de (sub)categorieën van groep C (= cat. C) moeten een vermelding op hun rijbewijs hebben die aantoont dat betrokkene beantwoordt aan de voorschriften betreffende de vakbekwaamheid.


De vakbekwaamheid is NIET van toepassing op bestuurders van:
- voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur
- voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming (civiele bescherming), de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving

  van de openbare orde
- voertuigen die op de weg worden getest in verband met reparaties, technische verbeteringen, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn

  gebracht
- voertuigen die worden gebruikt bij reddingsoperaties en noodtoestanden
- voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederenvervoer voor privédoeleinden
- voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op

  voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is